جراح عمومی و لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی یک تکنیک کم تهاجمی جراحی عمومی است که در ان برش های کوچکی در سطح شکم ایجاد (خصوصا در ناف) و از طریق ان ها دوربین و سایر وسایل مخصوص وارد حفره شکم میشود.

این وسایل به جراح امکان میدهد که تمامی ارگان ها ی داخل شکم و لگن را روی تلوزیون مخصوص معاینه و رویت کرده و با کمک انها جراحی انجام گیرد.

لاپاراسکوپی برای تشخیص بیماری های خاص و درمان بیماری های خاص کاربرد دارد.این نوع جراحی نسبت به جراحی باز متداول و سنتی ، بسیار کم تهاجمی و کم خطر تر میباشد.

اعمال تشخیصی

به عنوان یک جراحی تشخیصی،لاپاراسکوپی در انجام بیوپسی در حفره شکم و لگن و لنف نود ها بسیار کارایی دارد.لاپاراسکوپ به جراح این امکان را میدهد که تمام حفره شکم و لگن شامل ارگانهای زنانه،اپاندیس،کیسه صفرا،معده ،طحال و کبد را رویت و بررسی کند.

لاپاراسکوپی میتواند برای تشخیص علت درد لگن و یا سایر بیماری های زنان که قابل بررسی توسط معاینه بالینی و یا سونوگرافی نیست استفاده گردد.برای مثال ،کیست های تخمدان،اندومتریوز ، حاملگی خارج رحمی،لوله رحمی بسته شده را میتوان با لاپاراسکوپ تشخیص و درمان نمود. لاپاراسکوپ در تشخیص علت نازایی کاربرد فراوان دارد.

اعمال جراحی

در حالیکه لاپاراسکوپی در برداشتن کامل تومورهای بدخیم و اطراف ان و لنف نودها کارایی دارد، این تکنیک در موارد زیر بسیار کاربرد دارد:

بستن لوله رحمی در خانم ها برای جلوگیری از بارداری اتی. درمان جراحی حاملگی خارج رحمی


اندومتریوز : وجود بافت نابجای رحمی که شایعترین محل لگن و شکم میباشد. ( تشخیصی، درمانی)
بیرون اوردن رحم ( هیسترکتومی) : رحم از طریق لاپاراسکوپی بریده شده و از طریق واژن از بدن بیرون اورده میشود.
توده های تخمدانی و کیست های تخمدان تماما از طریق لاپاراسکوپ جراحی میگردند.
اپاندکتومی :اپاندیس که در گذشته با انجام جراحی باز بیرون اورده میشد ، امروزه از طریق لاپاراسکوپی دراورده میشود.
کوله سیستکتومی: کیسه صفرا که در گذشته با انجام جراحی باز بیرون اورده میشد ، امروزه از طریق لاپاراسکوپی بیرون اورده میشود.


بر خلاف عمل جراحی باز شکمی ، لاپاراسکوپی درد کمتر،ریسک کمتر،خطرات کمتر ، اسکار (جای عمل) کمترو بهبودی سریعتردارد.

و از انجاییکه لاپاراسکوپی نسبت به عمل باز کمتر مهاجم میباشد، بیمار سریعتر از بیمارستان مرخص میگردد.

درمان سرطان

لاپاراسکوپی در بعضی اوقات به عنوان درمان حمایتی و نگه دارنده و یا قسمتی از ان بکار گرفته میشود. مثال ان ، نصب لوله تغذیه در بیمارانی که قادر به تغذیه و یا بلع از دهان نیستند . این لوله باعث میشود که غذا مستقیما وارد معده و یا روده گردد.خدمت لاپاراسکوپی، انجام این کا ر بدون نیاز به باز کردن شکم میباشد.